[STIML] Ngày bà mất.

Cuối cùng tôi đã phải nghe thấy những tiếng nhạc ấy. Tiếng nhạc mà tôi ghét nhất trên đời. Tiếp tục đọc

Advertisements